,,თვითმმართველობა+კლუბი"


არუთინოვი გიორგი სტეპკო, ლ.უკრაინკას სახ. სურამის მე–3 საჯარო სკოლა
სურამი
2011-11-27
2012-01-27
პროექტის მიზანია სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერება. ამ მიზნის მისაღწევად მოხდება სკოლაში არსებული თვითმმართველობის რეორგანიზაცია და მისი სამოქალაქო კლუბთა გაერთიანება. თვითმმართველობა + კლუბი განახორციელებს ღონისძიებებს ტოლერანტობის, გარემოს დაცვის და საქველმოქმედო მიმართულებით. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგი საკლუბო საქმიანობის შესახებ და მოეწყობა რეგიონში დაარსებული კლუბების საქმიანობის გამოფენა/პრეზენტაცია.
2 თვე
450 დოლარი
215