მე ვხედავ მზეს


ღამბაშიძე ანა როლანდი, 146
თბილისი
2011-11-28
2012-01-28
პროექტის მიზანია უსინათლო ბავშვების დახმარება და მათი ჩართვა სამოქალაქო აქტივობებში. პროექტის ბენეფიციარებისთვის დაიგეგმება საერთო ღონისძიებები, ამაღლდება საზოგადოების ცნობიერება მათი პრობლემების შესახებ და მოხდება მათი ინტეგრაცია თანატოლებთან.
2 თვე
250 დოლარი
50