თვითმმართველობა და ბავშვები


იმანოვი ზიტა ნაჯაფა, თელავის მუნიციპალიტეტი სოფ.ყარაჯალის საჯარო სკოლა
თელავი
2011-11-30
2012-03-01
პროექტის მიზანია სკოლის თვითმმართველობის გაძლიერება. ამ მიზნით პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარდება ტრენინგი თვითმმართველობის როლზე და მნიშვნელობაზე, მოწეყობა შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან , მოხდება თვითმმართველობის კანონის გაცნობა და ქართულენოვან ყვარელის #1 საჯარო სკოლასთან დამეგობრება.
3 თვე
448 დოლარი
2