შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს


ჯაიანი ჯილდა დემური, ქ.გარდაბნის ლ.დევდარიანის სახელობის 1 საჯარო სკოლა
გარდაბანი
2011-12-01
2012-01-01
პროექტის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მოსწავლის გარემოსთან ადაპტაციის მიზნით სკოლის ტერიტორიაზე პანდუსის დამონტაჟება. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები ითანამშრომლებენ არქიტექტორთან, მშობლებთან, სკოლის ადმინისტრაციასთან .
1 თვე
450 დოლარი
41