ახალგაზრდები - ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის !


ჟორჟოლიანი დავითი ამირანი, ქ.ქუთაისის #23 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2011-12-01
2012-02-01
პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და ნარკომანიის, შიდსის, ალკოჰოლიზმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგი მოწვეული ტრენერების მიერ, მოხდება ვიდეო რგოლის ჩვენება აღნიშნული დაავადებების პრევენციის მიზნით და მოეწყობა სადისკუსიო კლუბის შეხვედრა. ასევე შეიქმნება ბროშურება, პოსტერები და მოეწყობა მასშტაბური აქცია შიდსის დაავადებულთა მსოფლიო დღის აღსანიშნავად. პროექტს ეყოლება 300 ბენეფიციარი, მოსწავლეების პედაგოგების, მშობლების და ადგ, თემის ჩათვლით.
2 თვე
742 დოლარი
480