თანატოლები თანატოლებისათვის


სულამანიძე რუსუდან დავითი, ქუთაისის 33–ე საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2011-12-01
2012-03-01
პროექტის მიზანია სკოლაში სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარება და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში, პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები მოიძიებენ ინფორმაციას სოციალურად დაუცველი ბავშვების შესახებ, ჩაუტარებენ ტრენინგებს აქტიური მოქალაქეობის და ლიდერობის საკითხებზე, გამართავენ საქველმოქმედო აქციას, მოაწყობენ თეატრალურ წარმოდგენას, ფილმების ჩვენებასა და განხილვას.
3 თვე
741 დოლარი
335