გავალამაზოთ სასაკოლო ცხოვრება


ასათაშვილი ელენე ვახტანგი, ახმეტის მუნიციპალიტეტის მატნის N 1 საჯარო სკოლა
ახმეტა
2011-12-01
2012-04-01
პროექტის ფარგლებში მოსწავლეთა ინიციატივით მოხდება სკოლაში სააქტო დარბაზის გამოყოფა და მოწყობა. აღნიშნული ხელს შეუწყობს სკოლაში ტერნინგების, კონფერენეციების, მოსახლეობასთან შეხვედრების ჩატარებას. პროექტს ეყოლება 800 ბენეფიციარი, მოსწავლეების, მშობლებისა და პედაგოგების ჩათვლით.
4 თვე
450 დოლარი
11