სკოლის ტრენინგ ცენტრი მომავალი პროფესიონალებისათვის


ბალახაშვილი ივერი იმედა, N5 საჯარო სკოლა
ახალციხე
2011-12-01
2012-04-01
პროექტის ფარგლებში სკოლაში დაარსდება ტრენინგ ცენტრი, რომელიც დაეხმარება მაღალ კლასელ მოსწავლეებს პროფესსის არჩევაში. მოხდება მოსწავლეთა გმოკითხვა სამომავლო პროფესიების შესახებ, კვლევის შედეგად გამოვლენილი სფეროების მიხედვით მოხდება სხვადასხვა დარგის პროფესიონალების შეხვედრები, მრგვალი მაგიდები, ღია კარის დღეები და განხილვები, რაც დაეხმარება მოსწავლეების შეარჩიონ მათთვის სასურველი პროფესია. პროექტის ფარგლებში მოხდება მოსწავლეთა ვიზიტები სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში.
4 თვე
450 დოლარი
92