"მართე მოტივირებულად"


ჩადუნელი სალომე ბესიკი, სსიპ ხაშურის რაიონ სოფ: იტრიის საჯარო სკოლა
ხაშური
2011-12-01
2012-04-01
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერება მათი მოტივაციის გაზრდით და ერთმანეთთან ინტეგრაციის გზით. პროექტის ფარგლებში 12 სკოლის თვითმმართველობებს ჩაუტარდებათ ტრენინგი თვითმმართველობის როლის, მნიშვნელობისა და საქმიანობის შესახებ. ჩატარდება კონკურსი და გამვლინდება საუკეთესო თვითმმართველობა. პროექტს ეყოლება 1000-მდე ბენეფიციარი.
4 თვე
427 დოლარი
136