აქტიური მოსწავლეთა თვითმმართველობისათვის


გოგოლაძე ზაზა გიორგი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტაძრისის საჯარო სკოლა
ბორჯომი
2011-12-01
2012-04-01
პროექტის მიზანია სკოლის თვითმმართველობის გაძლიერება. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგი თვითმმართველობის როლისა და მნიშვნელობის შესახებ, შეხვედრები წარმატებულ თანატოლებთან. დებატები მოსწავლეთა თვითმმართველობის თემაზე და მოხდება სამოქალაქო განათლების ლიტერატურის შეძენა და სკოლის ბიბლიოთეკის გამდიდრება.
4 თვე
450 დოლარი
225