ქვემო ალვანის საჯარო სკოლის სააქტო დარბაზის კეთილმოწყობა


მრელაშვილი ნინო იური, ქვემო ალვანის საჯარო სკოლა
ახმეტა
2011-03-28
2011-06-28
პროექტის მზიანია სკოლის სააქტო დარბაზის კეთილმოწყობა, სადაც მოსწავლეების მიერ ჩატარდება სხვადსხვა გასართობით და შემეცნებითი ღონისძიება. პროექტის განხორციელებაში აქტიურ მონაწილეობას იღებს სკოლის ადმინისტრაცია, მშობლები და ადგილობრივი თემი.
3 თვე
450 დოლარი
700