მეც აქტიური მოქალაქე ვარ


ჩიხლაძე შაკო დიმიტრი, ქ.ქუთაისის ი.ოცხელის სახელობის მე–2საჯარო
ქუთაისი
2011-12-01
2012-02-01
პროექტის მიზანია სკოლის მოსწავლეების მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ამაღლება, სასკოლო ცხოვრებაში მათი როლის გააქტიურება და სკოლის თვითმმართველობის გაძლიერება. გრანტის ფარგლებში მოსწავლეები გეგმავენ პროგრამის ფარგლებში დაარსებული სამოქალაქო განათლების კლუბისა და თვითმმართველობის შეხვედრების ორგანზებას, ინფორმაციის შეგროვებას ცნობილი ლიდერების შესახებ და მოსწავლეების ჩართვას სხვადსავხა სამოქალაქო აქტივობებში. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ბუკლეტები, რომელშიც აისახება მოსწავლეთა მიერ განხორციელებული აქტივობები, შეიქმნება ბლოგი და ჩატარდება თანატოლთა ტრენინგები "რას ნიშნავს იყო ლიდერი".
2 თვე
729 დოლარი
860