ჩვენი ხმა საკრებულოში


ჩიხრაძე ნათია დავითი, სსიპ წყალტუბოს N1 საჯარო სკოლა
წყალტუბო
2011-12-01
2012-03-01
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა საკრებულოს შექმნა, მოსწავლეთა საკრებულოს მიზანი იქნება სათემო პრობლემების გამოვლენა, პრობლემების მიმართვა ადგ. თვითმმართველობასთან და რეკომენდაციების შემუშავება სათემო პრობლემების მოსაგვარებლად. პროგრამის ფარგლებში სკოლაში შეიქმნება რადიოკვანძი, რომელიც მუდმივად გააშუქებს საკრებულოს საქმიანობას. მომზადდება ინტერვიუები ადგ. თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და რადიო კვანძი საშულებით მუდმივად განიხილება სათემო საჭიროებები. პროექტს ეყოლება დაახლოებით 270 ბენეფიციარი.
3 თვე
742 დოლარი
155