იცხოვრე ჯანსაღი ცხოვრების წესით


ქვილორია ცაცა , დაბა ლაითურის საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2011-12-02
2012-04-02
პროექტის მიზანია თემში მოზარდების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ნარკომანიის ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური მავნებლობის შესახებ. პროექტის ფარგლებში მოხდება ნარკომანიის პრევენციის მასალების მოძიება , იმ არასამთავრობო ორგანზიაციების მოძიება, რომლებიც ნარკომანიის თემაზე მუშაობენ და მათთან კონსულტირება. ფილმების ჩვენება და განხილვა, მინი სპექტაკლის დადგმა , ნახატების გამოფენა, ფსიქოლოგთან შეხვედრა, ტრენინგის ციკლის ჩატარება და პროექტის ფარგლებში მოძიებული მასალების და ჩატარებული აქტივობების შესახებ საინფორმაციო კატალოგის შექმნა. პროექტის ბენეფიციარი იქნება 200 ადამიანი.
4 თვე
450 დოლარი
172