"ახალგაზრდული პარლამენტი"


გულუა ირაკლი ტრისტანი, N1 საჯარო სკოლა
ზუგდიდი
2011-12-02
2012-04-02
პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდული პარლამენტის ჩამოყალიბებას და მასში სკოლი მოსწავლეების აქტიურად ჩართვას. პარლამენტი იმუშავებს სასკოლო პრობლემების გამოვლენაზე და მათი მოგვარებაზე. პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდება ბროშურა, მოეწყობა შეხვედრები ადგ, მთავრობასთან და შეიქმნება ფორუმი, რომლის მეშვეობითაც ნებისმიერ ადამიანს შესაძლებლობა მიეცემა მონაწილეობა მიიღოს ახალგაზრდული პარლამენტის საქმიანობაში.
4 თვე
450 დოლარი
106