წიგნიერება ქველმოქმედებისათვის


ხიდეშელი გიორგი გოჩა, ქ. თბილისის აკადემიკოს ი. ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის №42 საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-12-02
2012-02-02
პროექტის მიზანია უსინათლო მოსწავლე-ახალგაზრდობის საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო კლუბი ითანამშრომლებს ტელეკომპანია ერთსულევნობასთან, რომლის საეთერო დრო დაეთმობა უსინათლო ბავშვების პრობლემებზე მსჯელობას, კომპანია ბარამბო უზრუნველყოფს პროექტის დასკვნით ღონისძიებაზე მონაწილეთა ალაფურშეტს, ბაკურ სულაკაურის გამოცემა უზრუნველყოფს პროექტის ბენეფიციართა სპეციალური წიგნებით დაჯილდოვებას, მირზა გელოვანი ახალგაზრდული ბიბლიოთეკა პროექტს დაუთმობს ფართს, ორგანიზაცია Divine Child პროექტის მონაწილეებს დაასაჩუქრებს წიგნებით, პროექტის ფარგლებში 42 სკოლის სამოქლაქო კლუბი ითანამშრომლბე #10, და #61 საჯარო სკოლებთან. პროექტის შედეგად შეიქმნება ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი სახელმძღვანელოები დაწყებითი კლასის უსინათლობავშვებისთვის.
2 თვე
450 დოლარი
15