ჩვენ მათთვის


უბილავა მარიამი აზო, აფხაზეთის N2 საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-12-02
2012-02-02
პროექტის მიზანია მოზარდებს შორის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და ალკოჰოლის, თამბაქოს და ნარკოტიკების მოხმარებისკენ მიდრეკილების აღმოფხვრა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები , დისკუსიები, შეიქმენება პოსტერები და მოეწყობა ცოცხალი ჯაჭვის აქცია ჯანსაღი ცხოვრები პროპაგანდის მიზნით.
2 თვე
450 დოლარი
25