ტოლერანტობა


ოძელაშვილი ზურა სოლომონის ძე, თბილისის 137–ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-12-03
2012-04-03
პროექტის მიზანია მოსწავლეების, პედაგოგების, სკოლის დირექციის, მშობლების ინფორმირებულობა ტოლერანტობის არსის შესახებ. პროექტის ფარგლებში შედგება თანამშრომლობა ადგ. თვითმმართველობასთან, მოეწყობა შეხვედრები სხვადასხვა ერის წარმომადგენლებთან , მოეწყობა ვიზიტები სომხურ რუსულ და აზერბაიჯანულ სკოლებში.
4 თვე
500 დოლარი
34