სიცოცხლე მოითხოვს მოძრაობას


ჭანტურია ნანა რაფიელი, ქ.თბილისის 106_ე საჯარო
თბილისი
2011-12-03
2012-02-03
პროექტის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მოსწავლეთა საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. მოსწვლეთა ჯგუფი ამ მიზნის მისაღწევად გეგმავს მოაწყოს სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას, შშსმ ბავშვები პრობლემების კვლევას და მათ მოგვარებას.
2 თვე
448 დოლარი
23