დაეხმარე ბავშვებს საუკეთესო მომავლის შექმნაში


მეგრელიძე ნატო , სკოლა ნიკე
ბათუმი
2011-12-04
2012-02-04
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შეხვედრები ბავშვთა სახლისა და სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებთან , ბავშვები მოამზადებენ ნახატებს, დაიწერება მოკლე ისტორიები ბავშვების შესახებ და გამოიცემა კალენდარი, რომელიც დარიგდება სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანზიაციებში რათა მათ მიეწოდოთ ინფორმაცია ბავშვების პრობლემების შესახებ. პროექტს ეყოლება 200 ბენეფიციარი.
2 თვე
450 დოლარი
300