ნუ იქცევი ნაგვის ბუნკერად !


შენგელია ირაკლი თამაზი, 61-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-12-05
2012-01-05
პროექტის მიზანია მოსწავლეებისა და ქართველი ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაბინძურების შესახებ. პროექტის ფარგლებში ორგანიზატორი კლუბი ECM ითანამშრომლებს პარტნიორ სკოლებთან , დირექციასთან, სკოლის თვითმმართველობებთან და განახორციელებს ერთობლივ ღონისძიებებს როგორიცაა სკოლის მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება, გამწვანება, სკოლის ეზოში მაკულატურის ყუთის განთავსება, საინფორმაციო ბროშურების დამზადება და დარიგება. პროექტი ასევე ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის ტრენინგებს და ტურს ბოტანიკურ ბაღში.
1 თვე
450 დოლარი
55