ხელი ხელს


გოგიჩაიშვილი ნინო ნუგზარი, ქვემო ბოლნისის 1-ლი საჯარო სკოლა
თბილისი
2012-02-05
2012-04-05
პროექტის მიზანია არაქართველ მოსახლეობაში მოხალისეობის კულტურის გაღრმავება. პროექტის ფარგლებში ქვემო ბოლნისის #1 და #2 საჯარო სკოლებს ჩაუტარდებათ ორენოვანი ტრენინგი, ერთობლივად დაირგვება ხეები, დახმარების მიზნით მოეწყობა მოხუცთა თავშესაფარში და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებთან ვიზიტი, გამოიცემა ორენოვანი ბროშურა და კედლის გაზეთი.
2 თვე
430 დოლარი
250