"ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია საზოგადოებასთან"


კორკოტაშვილი რუსუდან ვალერიანი, სსიპ/ქ.დედოფლისწყაროს N2 საჯარო სკოლა
დედოფლისწყარო
2013-02-08
2013-03-08
პროექტის მიზანია დედოფლისწყაროს თემში არსებული ეთნიკური უმცირესობების (ბოშების) საზოგადოებაში იტეგრაციის ხელსეწყობა. პროექტის ფარგლებში გამოიკითხებიან ბოშები მათი პრობლემების დადგენის მიზნით, რაზედაც მომზადდება ვიდოეკოლაჟები, მოხდება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეხვედრა პრობლემების ადვოკატირების მიზნით, ჩატარდება სემინარები აქტიურ მოქალაქეობაზე და მოხდება პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად.
1 თვე
448 დოლარი
50