ეკოსმარტყუთი


ჟღენტი ნინო გენო, ქ.თბილისის N 45-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2013-02-08
2013-04-08
პროექტის მიზანია ნაგვის დახარისხების პრეცენდენტის შექმნა თბილისის უბნის 3 ადგილას. დაიდგმება ურნები ქაღალდებისთვის და პლასტმასის ბოთლებისთვის, რომელსაც ჩაიბარებს ის პირები, ვისაც ეს საქონელი სჭირდება. პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდება მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც გააკონტროლებს მოსახლეობის მიერ ურნების შესაბამისად გამოყენების საკითხს და თვალყურს მიადევნებს პროექტის შედეგებს.
2 თვე
450 დოლარი
50000