აქტიური მოქალაქე


კაზარიან არმენ ვაგან, ქ. ვალის #3 საჯარო სკოლა
ახალციხე
2013-10-13
2014-01-13
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის გააქტიურება. მოწყობა პროექტის პრეზენტაცია, დამზადდება საინფორმაციო ფურცლები და გაეკვრება საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში, სამოქალაქო საკითხების შესახებ ჩაიწერება სოფლის რწმუნებულთან ინტერვიუ, რომლის ჩვენებაც მოეწყობა სკოლაში, ჩატარდება სკოლაში ტრენინგები და თემის წარმომადგენელთა დახმარებით მოეწყობა სამოქალაქო კლუბის ოთახი.
3 თვე
450 დოლარი
120