იაქტიურე შენი მომავლისთვის


დავითაძე ჰალდუნ დიმიტრი, წაბლანას საჯარო სკოლა
ხულო
2013-10-19
2014-01-19
პროექტი მიზნად ისახავს თემში სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაციას. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა სამოქალაქო კლუბისთვის სამუშაო ოთახი, მოეწყობა საინფორმაციო აქცია თემში და მოხდება პროექტის პოპულარიზაცია.
3 თვე
450 დოლარი
300