ახალგაზრდული პარლამენტი


პარამონოვა გაიანე ალექსანდრე, სსიპ გორის #10 საჯარო სკოლა
გორი
2013-10-30
2013-12-30
სამოქალაქო კლუბის გაძლიერების მიზნით პროექტი ითვალისწინებს მოსწავლეთა აქტიურ ჩართვას სკოლის საქმიანობებში. კერძოდ შერიჩევა ახალგაზრდული პარლამენტის წევრები, ჩატარდება თავმჯდომარის არჩევნები, მოეწტყობა ექვსკურსია საქართველოს პარლამენტში და გორის გამგეობაში, ჩატარდება გამოკითხვა არსებული პრობლემების დადგენის მიზნით, ჩატარდება სოც. მედიის ტრენინგი და მომზადდება კედლის გაზეთი, მოეწყობა პარლამენტის სხდომა და შედეგების განხილვა.
2 თვე
742 დოლარი
50