მთავარია პროფესიონალიზმი და არა სქესი


ხელაძე ნუნუ , სსიპ ქ. ლანჩხუთის #1 საჯარო სკოლა
ლანჩხუთი
2013-11-01
2014-01-01
პროექტის მიზანია მოსახლეობის ყველა თაობაში გენდერული საკითხების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ჩამოყალიბდება ფოკუს ჯგუფი, ჩატარდება ტრენინგი, მოეწყობა დოკუმენტური ფილმების ჩვენება და განხილვა. შედგება იურისტთან შეხვედრა
2 თვე
448.48 დოლარი
75