სამოქალაქო განათლება საზოგადოების დემოკრატიულობის გარანტია


მურადაშვილი ქეთი ზაზა, სსიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსის საჯარო სკოლა
ლანჩხუთი
2013-11-01
2014-02-01
სამოქალაქო კლუბის გაძლიერების მიზნით პროექტი ითვალისწინებს კლუბის ოთახის მოწყობას. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებთან, პოტენციურ მხარდამჭერებთან. მოეწყობა კონფერენცია "სამოქალაქო განათლების არსი და მისი როლი დემოკრატიული მოქალაქის აღზრდაში", დამზადდება და გავრცელდება საინფორმაციო ბუკლეტები.
3 თვე
449.7 დოლარი
150