კონსტიტუციის XIV მუხლი


ნადირაშვილი გიორგი თემო, ქ.მარნეულის # 3 საჯარო სკოლა
თბილისი
2013-11-02
2014-01-02
პროექტის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირება გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. მოეწყობა აქცია მარნეულში და საბირქენდში, სადაც ჩაერთვებიან სხვა სკოლების მოსწავლეებიც და დარიგდება ფლაერები, მომზადდება ორენოვანი პლაკატები აქციისთვის, ჩატარდება სემინარები, მოეწყობა სურათების გამოფენა, ადგილობრივი თვითმმართველობის და პარტნიორი ორგანიზაციის თანდასწრებით მოეწყობა დებრიფინგი და პროექტი გაშუქდება მარნეულის ტელევიზიის მეშვეობით.
2 თვე
448.79 დოლარი
730