ინტერნეტ გაზეთი სახელწოდებით kaspinews


გიგილაშვილი ნინო თენგიზი, 2 საჯარო
კასპი
2013-11-03
2014-03-03
პროექტის მიზანია ინტერნეტ გაზეთის "Kaspinews" შექმნა, რომლისათვისაც შეიქმნება ბლოგი, ბლოგზე მომუშავე ჯგუფს ჩაუტარდებათ ტრენინგები, გამოცდილების გაზიარების მიზნით და მოეწყობა შეხვედრა გამოცდილ ჟურნალისტებთან.
4 თვე
450 დოლარი
10000