გავხადოთ სასკოლო გარემო სასიამოვნო და მოსახერხებელი.


გოგიძე ელისო ვლადიმერი, სსიპ. ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლა
ცაგერი
2013-11-04
2014-03-04
პროექტის მიზანია ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლის კეთილმოწყობა და ეკოლოგიურად სუფთა დასასვენებელი გარემოს შექმნა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება შეხვედრები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ჩატარდება ტრენინგები არსებული კლიმატის შესაბამისი მცენარეების შესახებ, სკოლის ეზოში დაირგვება ნარგავები და მოეწყობა სკამები და სანაგვე ურნები.
4 თვე
450 დოლარი
206