ეკო–იდეა–ტორი


როდონაია ანნა ლევანი, ქ.ზუგდიდის 10 საჯარო სკოლა
ზუგდიდი
2013-11-06
2014-02-06
პროექტის მიზანია საზოგადოებაში ეკო კულტურის ამაღლება. ამისათვის პროექტის ფარგლებში ჩატარდება მასტერ-კლასები თუ როგორ შეიძლება იქნეს გამოყენებული "უხრწნელი" და გმოუყენებელი ნივთები სასარგებლოდ. ახალგაზრდები დაეუფლებიან საჭირო ხელოვნებას და დაამზადებენ სხვადასხვა ნივთებს, რომლის გამოფენა-გაყიდვაც მოეწყობა თემში. შემოსული თანხით მოხდება ლეიკემიით დაავადებულ მოსწავლეთა დახმარება. დაიბაჭდება და გავრცელდება ბუკლეტები ეკო. საკითხებთან დაკავშირებით.
3 თვე
450 დოლარი
630