" ერთად სასურველი შედეგისათვის"


ჩილინგარიან ელმირა სურენ, ნინოწმინდის რაიონი სოფელი დიდი ხანჩალი
ნინოწმინდა
2013-12-20
2014-02-20
პროექტი ითვალისწინებს სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. კერძოდ კი სკოლის ტერიტორიის შემოღობვას/ჭიშკარის მოწყობას.
2 თვე
450 დოლარი
330