ჯანსაღი ცხოვრების წესი სასკოლო განათლების მნიშვნელოვანი ნაწილია


კახეთელიძე თათია გოდერძი, ხაშურის #1 საჯარო სკოლა
ხაშური
2013-12-25
2014-03-25
პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში. პროექტის ფარგლებში დამატებითი სახსრების მოძიების მიზნით მოხდება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ბიზნესთან თანამშრომლობა, ჩატარდება საქველმოქმედო ღონისძიება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.
3 თვე
423 დოლარი
369