გავაუმჯობესოთ ჩვენი სამყარო


ხეცურიანი დავითი ანჯელო, ა(ა) იპ ცაგერის წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია
ცაგერი
2014-01-05
2014-04-05
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის გაძლიერება და მათთვის ოთახის მოწყობა. პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგი "სოციალური კვლევის ჩატარების თავისებურებები", ჩატარდება კვლევა, მომზადდება სიუჟეტები და შეხვედრა თემის წარმომადგენლებთან მათი განხილვის მიზნით.
3 თვე
450 დოლარი
50