,, ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა ,,


სილაგავა თამარ გაიოზი, სსიპ ქალაქ თბილისის N 29 საჯარო სკოლა
თბილისი
2015-01-15
2015-03-15
პროექტის მიზანია თემში ზოგადად ძალადობის შესახებ ინფორმაციის დონის ამაღლება. პროექტის ფარგლებში გამოცხადდება ესეების კონკურსი (9-12 კლასებს შორის) და გამოვლინდება 2 გამარჯვებული, მომზადდება ოჯახური და არასრულწლოვანთა ძალადობის შესახებ ვიდეორგოლები, ჩატარდება ღია გაკვეთილი, მცირე წარმოდგენისა და ცოცხალი ჯაჭვის შექმნა ხალხმრავალ ადგილას, დაიბეჭდება და გავრცელდება ფლერები და მომზადდება საინფორმაციო გაზეთი.
2 თვე
450 დოლარი
330
330