გარემო ჯანსაღი ცხოვრებისათვის


ბოლქვაძე ლაშა , ზემო ნატანების საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2015-06-22
2015-08-22
პროექტის მიზანია მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში შემოიღობება სკოლის ეზოს ნაწილი და შემოღობილ ტერიტორიაზე მოეწყობა მინიფეხბურთის მოედანი. მოეწყობა მოედნის გასწვრივ სადრენაჟე არხი. ჩატარდება სპორტული შეჯიბრები და მოსახლეობაში გავრცელდება საინფორმაციო ბუკლეტები.
2 თვე
449.78 დოლარი
200
200