ნაადრევი ქორწინება


იაშაღაშვილი ნათია , სსიპ ქალაქ თბილისის N 212 საჯარო სკოლა
თბილისი
2015-11-12
2016-02-12
პროექტის მიზანია ნაადრევი ქორწინების პრევენციის ხელშეწყობა. ამისათვის მოხდება პროექტის პრეზენტაცია, სტატისტიკური ინფორმაციის მოძიება, ჩატარდება საინფორმაციო აქცია, ლექცია-სემინარი და მოეწყობა დებატები. გამოცხადდება ნახატების კონკურსი, გავრცელდება ბუკლეტები, მომზადდება ბანერი და მოეწყობა დასკვნითი ღონისძიება.
3 თვე
450 დოლარი
450
450