გავიუმჯობესოთ გარემო


ხუციშვილი ივანე თემური, ოკამის #1 საჯარო სკოლა
ახალქალაქი
2015-12-06
2016-02-06
პროექტის მიზანია თემის პრობლემების მოგვარება, კერძოდ კი ნაგვის გატანის პრობლემის გადაჭრა. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები ითანამშრომლობენ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და კომუნალურ სამსახურთან ადგილის გამოყოფის და ნაგვის პერიოდულად გატანის საკითხებზე. მოეწყობა ნაგავსაყრელი, ჩატარდება მოსახლეობასთან შეხვედრა და ინფორმაციის მიწოდება. მოეწყობა კონფერენცია, შეიქმნება ბლოგი და მოწესრიგდება სკოლაში საკანალიზაციო სისტემა.
2 თვე
450 დოლარი
145
145