ახალგაზრდული პარკის რეაბილიტაცია


ბურჯანაძე ნინო მერაბი, ლაფნყურის საჯარო
თელავი
2015-12-11
2016-03-11
პროექტის მიზანია სოფელში ფუნქციადაკარგული პარკის აღდგენა ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობით. პროექტის ფარგლებში გაიწმინდება, გამწვანდება და შემოიღობება პარკის ტერიტორია, განთავსდება სკამები და ნაგვის ურნები. პარალელურად ჩატარდება ტრენინგი ადვოკარტირების საკითხებზე და გასაუბრება აქტიურ მოქალაქეებთან.
3 თვე
450 დოლარი
200
200