ჯანსაღი მომავალი


ჭინჭარაული ეკატერინე , სსიპ ქ. თბილისის 168 საჯარო სკოლა
თბილისი
2017-01-21
2017-04-21
პროეტის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. ჩატარდება ტრენინგები ალკოჰოლისა და თამბაქოს მავნებლობაზე და ვარჯიშის მნიშვნელობაზე. მომზადდება საინფორმაციო ბუკლეტები და აქციის საშუალებით გავრცელდება საზოგადოებაში. მოეწყობა სასკოლო და პარტნიორ სკოლებს შორის სპორტული შეჯიბრებები.
3 თვე
450 დოლარი
200
200