გადავარჩინოთ ერთმანეთი


გიორგაძე მიხეილ აკაკი, ქუთაისის 30-ე საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2011-05-29
2011-07-29
პროექტის მიზანია სასმელზე და სხვა მავნე ჩვევებზე დამოკიდებული ახალგაზრდების ჩართვა სამოაქლაქო პროცესებში. სკოლას გრანტი აქვს მიღებული მარტის თვეში, თუმცა კარგი პროექტია და შეიძლება დაფინანსება.
2 თვე
765 დოლარი
1240