"ჩვენ თვითონ"


წულია მაქსიმე გურამი, აფხაზეთის მე–11 საჯარო სკოლა
ზუგდიდი
2011-05-30
2011-07-30
2 თვე
350 დოლარი
880