დასასვენებელი პარკი


ბეგიაშვილი გიორგი ვლადიმერი, ქ.ახმეტის №2 საჯარო სკოლა
ახმეტა
2011-05-30
2011-06-30
პროექტის ფარგლებში მოსწავლეების მიერ მოხდება ამჟამინდელი მიტოვებული და დაბინძურებული დასასვენებელი პარკის დასუფთავება და კეთილმოწყობა, პროექტი განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დახმარებით
1 თვე
410 დოლარი
385