არა ნაადრევ და იძულებით ქორწინებას!


რიონიძე თამილა , ჩაისუბნის საჯარო სკოლა
ქობულეთი
2018-11-10
2019-01-10
პროექტის მიზანია ნაადრევი ქორწინების საფრთხეების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება. მოსწავლეები პროექტის ფარგლებში ჩაატარებენ კვლევას მოსახლეობის ინფორმირებულობის დადგენის მიზნით, შეხვდებიან ექიმს, იურისტს, მშობლებს, ფსიქოლოგსა და სოც. მუშაკს, ესტუმრებიან სახალხო დამცველს. ასევე მოეწყობა ფოტოგამოფენა, პანტომიმა, მომზადდება საინფორმაციო ბროშურები და გავრცელდება მოსახლეობაში. მოსწავლეები ითანამშრომლებენ ადგილობრივ მედიასთან და მოამზადებენ სატელევიზიო ანდა რადიო გადაცემას. მოეწყობა პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება.
2 თვე
450 დოლარი
660