ჩემი საყვარელი სივრცე


ნადარეიშვილი ნათია , სიპ ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ირგანჩაის საჯარო სკოლა"
დმანისი
2018-11-14
2019-01-14
პროექტის მიზანია აზერბაიჯანულ მოსწავლეებში წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია. მოსწავლეები ჩაატარებენ გამოკითხვას თუ როგორი გარემო სურთ რომ იყოს სამკითხველოში, მოაწყობენ შესაბამისად ბიბლიოთეკის ფართს გრანტისა და სკოლის თანადაფინანსებით, ჩაატარებენ ღონისძიებას "დიდები უკითხავენ პატარებს", მოიწვევენ ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელს გიორგი კეკელიძეს.
2 თვე
447.8 დოლარი
200