უსაფრთხო მოძრაობა


აბაჯიან ალისა , დარაქოვის საჯარო სკოლა
წალკა
2019-01-18
2019-04-18
პროექტის მიზანია საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ მოსწავლეთა ცნობიერების დონის ამაღლება. პროექტის ფარგლებში დამზადდება ბროშურები, მოსწავლეებს ჩაუტარდებათ სემინარი, მომზადდება სოციალური რგოლი, ფოტოსტენდი და პლაკატები. მოსწავლეები ჩაატარებენ მოსახლეობის გამოკითხვას, შეხვდებიან საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს და უფროსკლასელები ჩაუტარებენ სემინარს უმცროსკლასელებს.
3 თვე
449.81 დოლარი
234