კამელოტი


სილაგავა თათა თენგიზი, საერო ელიტარული სკოლა „გორდა“
ბათუმი
2011-11-29
2012-01-29
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერება. პროექტის ფარგლებში 5 სკოლის მოსწავლეების სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისა და მშობლებისთვის მოეწყობა შეხვედრები, რომლის დროსაც მოწვეული სპეციალისტები მათ მიაწვდიან ინფორმაციას თვითმმართველობის როლის მნიშვნელობაზე. მომზადდება ვიდეო რგოლი თვითმმართველობის საქმიანობისა და აქტივობების შესახებ. პროექტს ეყოლება დაახლოებით 150 ბენეფიციარი.
2 თვე
436.36 დოლარი
445