ახალგაზრდების კიდევ ერთი ნაბიჯი წარმატებული სკოლისკენ.


როსტიაშვილი ლალი როსტომი, სართიჭალის #1 საჯარო სკოლა.
გარდაბანი
2012-02-10
2012-04-10
პროექტის მიზანია მოსწავლეებმა აიმაღლონ სამოქალაქო ცნობიერება საზოგადოებრივი პრობლემების გადაჭრის გზით. პროექტი ითვალისწინებს სკოლის ნაკვეთის შემოღობვას, სადაც ჩაერთვება ადგილობრივი თვითმართველობა. ასევე მომზადდება ნაკვეთი საგაზაფხულო სამუშაოებისათვის. პროექტის ფარგლებშივე მოხდება ბლოგის შექმნა. მოეწყობა დასკვნითი ღონისძიება სადაც პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების პრეზენტაცია მოხდება.
2 თვე
450 დოლარი
1300